Växter & träd

Mat och dryck, värme och skydd, bot mot sjukdom, magi, skönhet och upplevelse. Våra liv är sammanflätade med det som växer omkring oss.

Under rubrikerna Vilda växter & träd och Odling & odlat hittar du läsning som ger olika kulturella och språkliga perspektiv på växter och träd. Här kan du till exempel läsa om björksavstraditionen, magiska och läkande örter, dialektala benämningar på lingon och blåbär, vad man kallar en växt vars frö kan ligga i dvala och vad som egentligen menas med termen biologisk mångfald.

Vilda växter & träd

I dialekterna

I namnen

Namnbloggen: Gran

I språket

Blogginlägg från Språkrådsbloggen:

Språkfrågor från Frågelådan:

Termer ur Hållbarhetstermlistan:

  • biologisk mångfald (rikedom av arter, av genetisk variation inom arter samt av de ekosystem som arterna ingår i)
  • främmande art (art som på grund av mänsklig aktivitet förts från sin naturliga miljö till en ny miljö, dit den inte kunnat sprida sig på egen hand)
  • invasiv främmande art (främmande art som genom sin etablering och spridning har negativa effekter på inhemsk biologisk mångfald, orsakar socioekonomiska skador eller skador på människors och djurs hälsa)

Odling & odlade växter

Träd i Sverige

bokomslag

I boken Träd i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv (2024) skildrar trädens betydelse och funktioner i Sverige från äldsta tider till i dag.

Tio forskare från olika ämnesområden skriver här om träd ur olika kulturhistoriska och samtida perspektiv. De beskriver bland annat trädens roll inom folklig läkekonst, för namngivning av platser och människor och inom stadsplanering, deras betydelse som materiell resurs i äldre tiders ekonomi, som råmaterial för hantverk och som nödmat.

Utforska vidare

Finns det några trädberättelser från min hembygd? Vad heter träd på arabiska? I våra digitala arkiv- och språktjänster kan du själv söka efter berättelser, folktro, ortnamn, språkråd och översättningar till andra språk.

Arkivtjänster

Folke – sök i ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs arkiv

Dialektkartan – lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet

Ortnamnsregistret – hitta information om miljontals ortnamn i Sverige

Sägenkartan – botanisera bland 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge

Språktjänster

Frågelådan – sök bland svar på språkfrågor om exempelvis skrivregler, grammatik, stavning och användning av ord och uttryck

Hållbarhetstermlistan – en termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling

Nyordslistor – botanisera bland nyord i svenskan från 1986 fram till i dag

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok – digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord

Lexin – nätbaserat lexikon på nitton minoritetsspråk samt svenska

Ordbok meänkieli-svenska – digital ordbok som består av cirka 33 000 uppslagsord

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. – Sveriges nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden