Väder & vind

Vad blir det för väder i morgon? Hur påverkar klimatförändringarna vädret? Blir det någon sommar i år? Vädret är ett ständigt aktuellt samtalsämne – i dag såväl som i går.

Här hittar du läsning som ger olika kulturella och språkliga perspektiv på väder och klimat. Du kan till exempel lära dig om namn på stormar och oväder, regnbågens roll i folktron, vad som menas med hundväder och vad termen väderattribution betyder.

Uggla i träd.

I folktro & traditioner

I språket

Frågor och svar från språktjänsten Frågelådan Länk till annan webbplats.:

Termer ur Hållbarhetstermlistan:

  • klimatkänslighet (mått på hur den globala medeltemperaturen nära jordytan förändras när halten koldioxid i atmosfären förändras)
  • klimatscenario (framtidsbild av klimatet baserat på antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser med hjälp av beräkningar i en klimatmodell)
  • väderattribution (det att ange hur sannolikheten för en viss väderhändelse har förändrats på grund av människoskapad klimatförändring)

Utforska vidare

Finns det några berättelser om vädertydor från min hemort? Varför heter det väderlek? Vad heter regn på arabiska? I våra digitala arkiv- och språktjänster kan du själv söka efter berättelser, folktro, ortnamn, språkråd och översättningar till andra språk.

Arkivtjänster

Folke – sök i ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs arkiv

Dialektkartan – lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet

Ortnamnsregistret – hitta information om miljontals ortnamn i Sverige

Sägenkartan – botanisera bland 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge

Språktjänster

Frågelådan – sök bland svar på språkfrågor om exempelvis skrivregler, grammatik, stavning och användning av ord och uttryck

Hållbarhetstermlistan – en termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling

Nyordslistor – botanisera bland nyord i svenskan från 1986 fram till i dag

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok – digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord

Lexin – nätbaserat lexikon på nitton minoritetsspråk samt svenska

Ordbok meänkieli-svenska – digital ordbok som består av cirka 33 000 uppslagsord

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. – Sveriges nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden