Människan & naturen

Människans förhållande till naturen återspeglas hela tiden i vår vardag: i högtider och traditioner, dialekter, ortnamn, ordförråd, uttryck och talesätt ...

Här hittar du läsning som ger olika kulturella och språkliga perspektiv på människan och naturen. Du kan till exempel lära dig om märkesdagar i almanackan, om kallbadskulturen, om hur naturen påverkat våra ort- och naturnamn och om hur naturens betydelse för människan aktualiseras i både nyord och termer.

Uggla i träd.

I almanackan

I vår kunskapsbank Året runt i almanackan kan du läsa om hur naturens växlingar påverkat vår tideräkning:

I almanackan hittar du också information om olika högtider och märkesdagar. Naturen spelar en viktig roll i många av dem. Några exempel är:

I språket

Blogginlägg från Dialektbloggen:

Termer ur Hållbarhetstermlistan:

  • ekosystemtjänst (process som genereras av ett ekosystem och som bidrar till människans välfärd och livskvalitet)
  • ekocid (olagliga eller hänsynslösa handlingar som har begåtts med vetskap om att det finns en hög sannolikhet för allvarlig och antingen vida spridd eller långvarig skada på miljön som en konsekvens av dessa handlingar)
  • klimatanpassning (åtgärd för att hantera effekterna av befintliga klimatförändringar och för att förbereda sig för framtida klimatförändringar)

Ord från senaste årens nyordslistor:

  • återförvildande (återställande av naturen till förhållanden som rådde innan den påverkades av människan)
  • skogsbad (terapiform som går ut på att vistas i skogen som en metod för att minska stress)
  • växtblindhet (avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden) och
  • aspludd (ludd bestående av snöliknande frön från asp)

Naturen för mig

bokomslag

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv (2014) är en bok som handlar om människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid. Boken innehåller ett trettiotal artiklar som varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. De många rösterna ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen och berör frågor som: Vad är natur? Var finns den? Vad gör vi där?

Naturen för mig går att läsa gratis som e-bok eller pdf.

Utforska vidare

Mer om naturen? I våra digitala arkiv- och språktjänster kan du själv söka efter berättelser, folktro, ortnamn, språkråd och översättningar till andra språk.

Arkivtjänster

Folke – sök i ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs arkiv

Dialektkartan – lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet

Ortnamnsregistret – hitta information om miljontals ortnamn i Sverige

Sägenkartan – botanisera bland 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge

Språktjänster

Frågelådan – sök bland svar på språkfrågor om exempelvis skrivregler, grammatik, stavning och användning av ord och uttryck

Hållbarhetstermlistan – en termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling

Nyordslistor – botanisera bland nyord i svenskan från 1986 fram till i dag

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok – digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord

Lexin – nätbaserat lexikon på nitton minoritetsspråk samt svenska

Ordbok meänkieli-svenska – digital ordbok som består av cirka 33 000 uppslagsord

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. – Sveriges nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden