Hållbarhet & miljö

I dag pratar vi mycket om hållbar utveckling, och det ger tydliga avtryck i våra språk. I arbetet för ett mer hållbart samhälle kan vi också hämta kunskap och inspiration från tidigare generationer.

Klimatdebatten förändrar språken

De senaste åren har hållbar utveckling, klimat och miljö blivit allt större frågor i samhällsdebatten. Det märks inte minst i språket som fått många nya ord på temat. Här är några exempel på ord som dykt upp i de senaste årens nyordlistor:

 • grön kolonialism (exploatering av landområden och naturresurser för att främja hållbarhetsmål på en annan plats)
 • avkarbonisering (avveckling av beroende av fossila bränslen)
 • klimatbiljett (subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon)
 • klimatskadestånd (ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar)
 • nettonollmål (mål att uppnå balans mellan utsläpp och upptag av koldioxid och andra växthusgaser)
 • svinna (slänga något som hade gått att använda)
 • cirkulent (person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återbruk)
 • cli-fi (konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor)

År 2019 var det ovanligt många klimatrelaterade ord i nyordslistan och det kommenterade Isofs nyordsredaktör Ola Karlsson i krönikan Året då debatten om klimatnödläget exploderade Länk till annan webbplats.. Du kan läsa mer om nyord och ta del av alla nyordslistor i kunskapsbanken Lär dig mer om nyord.

Klimatdebattens inverkan på språket gäller förstås även minoritetsspråken. Nedan hittar du några exempel på begrepp som är hämtade från Isofs språktjänster.

Hållbarhetsord på minoritetsspråk

Hållbarhetstermer på minoritetsspråk

Ord

Översättning

Språktjänst

ympäristöliike

miljörörelse

Lexin finska Länk till annan webbplats.

⁧עקאָפֿאָביע, די

klimatångest

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok Länk till annan webbplats.

ilmamooli

klimatmål

Ordbok meänkieli-svenska Länk till annan webbplats.

رعاية البيئة

miljövård

Lexin arabiska Länk till annan webbplats.

Viktigt med begripliga termer

Termer och begrepp har en viktig roll i arbetet med hållbar utveckling. Kommunikation, diskussion och information mellan människor underlättas av att det finns en korrekt och begriplig terminologi på området. För att samordna detta arbete har avdelningen Språkrådet på Isof startat Hållbarhetstermgruppen som består av ämnesexperter och språkvetare som tillsammans reder ut termer och begrepp inom hållbar utveckling. Termerna publiceras löpande i Hållbarhetstermlistan.

Hållbarhetstermlistan

Undrar du vilka termer du ska använda när du skriver om klimat, miljö eller omställning? Vill du ha tydliga definitioner? Sök i Hållbarhetstermlistan!

Några exempel från listan:

 • hållbar utveckling (utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov)
 • fossilgas (gas i form av brännbara, icke-vulkaniska kolväten som bildats i berggrunden genom att fossila växter, djur och mikroorganismer under miljontals år brutits ned)
 • tillräcklighet (förhållande i ett samhälle där man undviker överflöd och hushållar med resurser för att säkerställa allas möjlighet till välbefinnande inom de planetära gränserna)
 • återvunnen råvara (råvara som producerats genom bearbetning av avfall)

Läs mer om hållbarhetstermer på isof.se

Läs mer om hållbarhetstermer och hållbarhetstermgruppen:

Mat och hantverk utan svinn

Närproducerat, säsongsanpassat, resurssmart och utan svinn – när det gäller mat och kosthållning finns mycket att lära av våra förmödrar. I självhushållningens tid när många levde under knappa förhållanden var det en livsnödvändighet att hushålla med resurserna, återanvända och ta tillvara. Den mesta maten producerades nära hemmet: på åkrarna, i trädgårdslanden, i skogen och i fähusen. Alla djurdelar togs tillvara vid slakt och jakt, torra brödkanter blev brödpudding och ruttnande fallfrukt blev djurfoder. Det kan du läsa mer om på webbplatsen matkult.se – en kunskapsbank över traditionell matkultur i Sverige Länk till annan webbplats..

På samma sätt präglades hantverket till stor del av närproducerade material och återanvändning. Utslitna textilier fick nytt liv som laglappar, trasmattor, disktrasor eller stoppning. Det kan du läsa mer om i Dialektbloggens inlägg Raffel, lumptråd och räckgarn - att återanvända ylle och Lasamatta, föstäcke och klutakavring.

Restfest med Matkult

Från äldre tid finns gott om recept på hur gammal eller överbliven mat kan tas tillvara i nya maträtter. Här är några exempel på restrecept från Kokboken på matkult.se Länk till annan webbplats.:

Läs mer om hållbarhet i kulturarvet

Utforska vidare

Finns det några äldre recept från min hembygd? Vad betyder cirkulär ekonomi? I våra digitala arkiv- och språktjänster kan du själv söka efter berättelser, folktro, ortnamn, språkråd och översättningar till andra språk.

Arkivtjänster

Folke – sök i ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs arkiv

Dialektkartan – lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet

Ortnamnsregistret – hitta information om miljontals ortnamn i Sverige

Sägenkartan – botanisera bland 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge

Språktjänster

Frågelådan – sök bland svar på språkfrågor om exempelvis skrivregler, grammatik, stavning och användning av ord och uttryck

Hållbarhetstermlistan – en termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling

Nyordslistor – botanisera bland nyord i svenskan från 1986 fram till i dag

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok – digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord

Lexin – nätbaserat lexikon på nitton minoritetsspråk samt svenska

Ordbok meänkieli-svenska – digital ordbok som består av cirka 33 000 uppslagsord

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. – Sveriges nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden