Djur

Djuren har alltid varit viktiga för människan, och har därför en stor plats i vår kultur och vårt språk.

Under rubrikerna Vilda djur och Tama djur har vi samlat läsning som ger olika kulturella och språkliga perspektiv på djur. Här kan du till exempel lära dig om varför ugglan blivit en dödsfågel, hur vi ger namn till hundar och hästar, vilka dialektala benämningar som finns på igelkotten, vad det är för skillnad på myggor och mygg och varför man pratar om hundväder.

Vilda djur

Uggla i träd.

I folktro och vardagskultur

I dialekterna

I Dialektbloggen skriver Isofs dialektexperter om dialekter och dialektord runtom i Sverige och här hittar du flera texter om dialektala benämningar på olika djur:

I språket

I Frågelådan Länk till annan webbplats. har Isofs språkvårdare i svenska svarat på flera språkfrågor om djur, till exempel:

Termer ur Hållbarhetstermlistan:

  • biologisk mångfald (rikedom av arter, av genetisk variation inom arter samt av de ekosystem som arterna ingår i)
  • främmande art (art som på grund av mänsklig aktivitet förts från sin naturliga miljö till en ny miljö, dit den inte kunnat sprida sig på egen hand)
  • invasiv främmande art (främmande art som genom sin etablering och spridning har negativa effekter på inhemsk biologisk mångfald, orsakar socioekonomiska skador eller skador på människors och djurs hälsa)

I böcker

Bokomslag.

I Isofs bokskatt finns flera böcker som handlar om djuren i naturen. Alla böcker går att läsa gratis som pdf och/eller e-bok.

I boken Naturen för mig finns flera avsnitt om djuren i naturen, till exempel Otäcka djur och tråkig natur (sid 47), Föreställningar om fladdermöss (sid 57), Svensk safari (sid 279), Jizz, drag och dipp – tyst kunskap och naturupplevelse i fågelskådarkretsar (sid 297) och Ekorren (sid 352).

Boken Jägaren och makterna – samiska och finska björnceremonier (Edsman 1994) handlar om de ceremonier som en gång kringgärdat björnjakten.

Folkliga fågelnamn (Andersson Boström 1996) ger en samlad bild av de dialektala fågelartnamn som avser enskilda arter av fågelsläktet beckasinfåglar inom det nordiska området.

Tama djur

I dialekterna

Nötkreatur och geten i Sverige

Isof har gett ut böckerna Nötkreatur i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv (2021) och Geten i Sverige. Kulturhistoriska och samtida perspektiv (2017).

I böckerna skildrar forskare från olika områden nötkreaturens och tamgetens betydelse och tillvaro i Sverige från äldsta tider till i dag. Boken om Nötkreatur i Sverige går att läsa gratis som pdf.

Bokomslag.

Utforska vidare

Finns det några djurberättelser från min hemort? Hur böjer man ordet labradoodle? Vad heter katt på arabiska? I våra digitala arkiv- och språktjänster kan du själv söka efter berättelser, folktro, ortnamn, språkråd och översättningar till andra språk.

Arkivtjänster

Folke – sök i ett omfattande folkminnesmaterial från Isofs arkiv

Dialektkartan – lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet

Ortnamnsregistret – hitta information om miljontals ortnamn i Sverige

Sägenkartan – botanisera bland 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge

Språktjänster

Frågelådan – sök bland svar på språkfrågor om exempelvis skrivregler, grammatik, stavning och användning av ord och uttryck

Hållbarhetstermlistan – en termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling

Nyordslistor – botanisera bland nyord i svenskan från 1986 fram till i dag

Jiddisch-svensk-jiddisch ordbok – digital ordbok som innehåller runt 8 200 uppslagsord

Lexin – nätbaserat lexikon på nitton minoritetsspråk samt svenska

Ordbok meänkieli-svenska – digital ordbok som består av cirka 33 000 uppslagsord

Rikstermbanken Länk till annan webbplats. – Sveriges nationella termbank med runt 130 000 termer från olika ämnesområden