Personnamn

Personnamnsbruket i Sverige regleras i en lag från 2017. Alla i Sverige ska ha minst ett förnamn och ett efternamn. Vanliga svenska namn är till exempel Erik Lindberg eller Anna Andersson.

Man kan ha flera förnamn, som Anna Christina Marie. Det eller de förnamn som man presenterar sig med och som man tilltalas med kallas för tilltalsnamn. Förnamn får man av sina föräldrar när man är liten. Efternamnet eller efternamnen hos ett barn är de samma som någon av föräldrarna har, och de kan ha funnits i släkten i många generationer.

Mellan förnamnen och efternamnet kunde man förut bära ett mellannamn. Det ser ut som ett efternamn, men det kunde inte föras vidare till barn eller till den som man gifter sig med. Sedan den nya namnlagen infördes 1 juli 2017 får man inte längre ta nya mellannamn. Den som har ett mellannamn får behålla det som mellannamn eller ansöka om att det ska registreras som en del i ett dubbelt efternamn.

Hur namn registreras

Skatteverket registrerar alla människor som bor i Sverige med födelsenummer och namn och godkänner eller avslår alla ansökningar om namn.

När ett barn föds ansöker man hos Skatteverket inom tre månader om vad barnet ska heta i förnamn och vilket efternamn barnet ska ha. Exempel: Erik Lindberg och Anna Andersson får en son som de kallar för Johan Axel med Johan som tilltalsnamn. Han kan få ett dubbelt efternamn: Andersson-Lindberg eller Lindberg Andersson eller också väljer föräldrarna ett av sina efternamn (Lindberg eller Andersson) till honom.

När man gifter sig måste man också ansöka hos Skatteverket om vilket eller vilka efternamn man vill ha efter vigseln. Om man vill ha ett dubbelt efternamn ska man också ange om namnen ska sitta ihop med ett bindestreck eller inte.

De som gifter sig kan välja mellan flera alternativ vid giftermål:

  • båda kan ta makens och sitt efternamn och bilda ett dubbelt efternamn (om t.ex. Jan Persson och Eva Berg gifter sig kan de kalla sig för Persson-Berg i efternamn)
  • båda kan behålla sina efternamn
  • en av makarna kan ta den andra makens efternamn
  • makarna kan ta ett nytt gemensamt efternamn

Vad får man heta i förnamn?

I förnamn får man heta nästan vad som helst. Man får inte ha ett förnamn som låter otrevligt (t.ex. svordomar eller könsord) eller som kan leda till obehag för bäraren. Inte heller får man ta förnamn som är lika med typiska efternamn (Andersson, Bergkvist). Sedan några år kan både män och kvinnor heta samma förnamn. De flesta förnamn i Sverige hör ändå ihop med ett kön. Några namn som ofta används till båda könen är Alex, Kim, Lo och Robin. Man kan ha så många förnamn man vill men det är vanligast med ett, två eller tre förnamn.

Att byta efternamn

Det är ganska vanligt i Sverige att man byter till ett nytt efternamn. Sedan 1 juli 2017 har alla rätt att ta något av alla efternamn som har fler än 2 000 bärare. Det är ungefär 500 namn. En särskild lista över vilka namn det gäller finns på Skatteverkets hemsida.

Man kan också bilda ett nytt efternamn som inte någon annan heter i Sverige, men alla namnförslag godkänns inte. Namnet får inte innehålla svordomar eller sexuella ord, inte leda till obehag för bäraren, vara olämpligt på något annat sätt och inte heller kunna förväxlas med andra efternamn eller namn på företag. Man har dock rätt att ta ett efternamn som någon av ens föräldrar, far- eller morföräldrar har burit, även om någon annan redan har detta efternamn. För att byta till ett nytt efternamn i Sverige ansöker man hos Skatteverket som kontrollerar att namnet är ledigt och att det kan godkännas. Man får betala en avgift för namnbytet. Det kostar ingenting om man byter till sin makes eller makas efternamn vid giftermål.

Hur personnamn används i Sverige

När man presenterar sig är det artigt att säga både sitt tilltalsnamn och sitt efternamn, men många yngre personer säger ofta bara sitt tilltalsnamn. Nästan alltid använder man bara tilltalsnamnet när man pratar med en person. Också barn säger så till vuxna. Titlar (herr, fru, professor, doktor och så vidare) används sällan vid tilltal. Elever i skolan använder också oftast lärarens förnamn. De kan också säga Fröken till en kvinnlig lärare eller Magistern till en manlig.

Inom familjen säger barn oftast Mamma och Pappa till sina föräldrar. Till mammas föräldrar säger man Mormor och Morfar, till pappas Farmor och Farfar. Mammas systrar kan kallas för Moster + tilltalsnamn, men oftast används bara tilltalsnamnet. Motsvarande ord för pappas systrar är Faster, mammas bror kan kallas för Morbror och pappas bror för Farbror.