Läromedel i romska lovara

Ett läromedel som vänder sig till elever som läser romska lovara som modersmål. Med hjälp av materialet kan eleverna utveckla sina förmågor enligt kursplan i modersmål romska som nationellt minoritetsspråk och romska som förstaspråk.

omslag

Läromedel i romska för årskurs 4–6, dialekten lovara är ett allt-i-ett-läromedel med texter, övningar och grammatik. I tio kapitel tar läromedlet upp både vardagligt liv och romsk kultur och romska traditioner. Alla texter och övningar ges parallellt på svenska och romska för större förståelse och lättare inlärning.

Läromedlet finns även för dialekten lovara, och det hittar du på sidan Läromedel i polsk romani.

Om Läromedel i romska för årskurs 4–6

Läromedlet har tagits fram av Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski. Båda har lång erfarenhet som modersmålslärare i romska i Malmöregionen. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.