Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk

Ett läromedel för gymnasiet om våra nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

omslag

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk är ett läromedel för gymnasiet. Det ger allmän information om Sveriges språk, lagar, rättigheter och flerspråkighet. Här finns också fördjupad information om de fem nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt om svenskt teckenspråk.

Läromedlet har tagits fram av Isof. Vi ansvarar för att främja och vårda de nationella minoritetsspråken i Sverige. På avdelningen Språkrådet finns språkvårdare i finska, meänkieli, romska och jiddisch. Den samiska språkvården ansvarar Sametinget för. 

Här nedan kan du ladda ner hela eller delar av läromedlet som pdf.

Hela läromedlet

De enskilda delarna

Läs mer om läromedlet

Låg kunskapsnivå

Kunskapsnivån om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken är låg i Sverige. År 2020 gjorde Språkrådet en undersökning för att ta reda på vad svenska folket känner till om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Undersökningen visade att 74 procent kunde nämna minst ett nationellt minoritetsspråk. Det är en ökning jämfört med år 2015, då 65 procent kunde nämna minst ett av språken. Men det visade sig också att en fjärdedel av Sveriges befolkning inte kan räkna upp ett enda av de nationella minoritetsspråken. Många vill veta mer och därför har Isof tagit fram läromedlet Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk med fördjupad information om språk i allmänhet, de nationella minoriteterna och minoritetsspråken samt svenskt teckenspråk.

Läromedlets innehåll

I inledningen presenteras de språkfamiljer som respektive nationellt minoritetsspråk tillhör. Eleven får information om Sveriges språk i stort, om flerspråkighet, om de lagar som styr, de rättigheter som de nationella minoriteterna har, om svårigheten i att bedöma hur många som talar språken i Sverige.

Därefter följer en fördjupning där varje minoritet och minoritetsspråk presenteras: hur språket kom till Sverige och vilket ursprung det har, resonemang runt antalet talare, hur minoritetens kultur ser ut, hur språket är uppbyggt etc. Till varje kapitel ges några fördjupningsfrågor.

Passar kursplanerna för gymnasiet

Läromedlet riktar sig till gymnasieskolan. Tanken med läromedlet är att det ska kunna användas inom flera ämnen. Enligt kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk för gymnasiet och för gymnasiesärskolan ska eleverna få kunskaper om de nationella minoriteterna, deras kultur, språk, religion och historia.

Här är några utdrag ur kursplanerna om vilka kunskaper eleverna ska delges:

  • Samhällskap 1a, 1b: Kunskap om de kollektiva mänskliga rättigheter som avser ursprungsbefolkningars rättigheter, dvs. deras rätt till kultur, språk, anställning mm.
  • Svenska 2: Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  • Svenska 2, SVA: Språklig variation i Sverige och i det svenska språket. Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.
  • Svenska 2, GySär: Kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.
  • Svenska 3, SVA: Skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk.
  • Svenska 3, SVA: Skillnader mellan majoritetsspråk, minoritetsspråk och nationella minoritetsspråk: I detta sammanhang kan man diskutera hur dessa faktorer påverkar människors sätt att tala och skriva och hur språket kan bli ett medel för över- eller underordning mellan olika grupper och hur maktförhållanden kan uttryckas. Man kan även diskutera på vilka sätt språkbruk kan vara ett sätt att markera och befästa identitet och viljan att tillhöra eller distansera sig från en viss grupp. För flerspråkiga elever får förhållandet mellan majoritetssamhällets språk och minoriteternas språkbruk en dimension som handlar om tillträde till och möjligheter i samhället.

I det centrala innehållet för både svenska 1, 2 och 3 samt för SVA 1, 2 och 3 finns dessutom flera kunskapsmål om språk, kulturell tillhörighet, skillnader mellan majoritetssamhällets och minoriteternas språkbruk, attityder mm.

Många elever väljer även att skriva om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken inom ramen för gymnasiearbetet och hör då av ofta sig till Språkrådet för att få mer information.

Läromedlet har omarbetats för att passa på högstadienivå. Högstadiematerialet publiceras efter sommaren 2021.