Romska språkkort

Romska språkkort i varieteterna kaale, arli, kelderasch och lovara. Språkkorten visar 100 vanliga romska ord, och syftet är att stärka romska barn och ungdomars ordförråd och språkutveckling.

omslag

Språkkorten är framtagna med syftet att stärka romska barn och ungdomars ordförråd och språkutveckling. Språkkorten är enkla och visar 100 olika vanliga romska ord, trevligt illustrerade med barnteckningar. Språkkorten vänder sig till romska barn och ungdomar som talar varieteterna arli, kelderasch, lovara samt kalo. De kan användas av alla, både i romska familjehem och av modersmålslärare i undervisningen.

Materialet består av en kortlåda med kort där enkla ord på kalo-dialekten visas på ena sidan och samma ord på arli, kelderasch och lovara på den andra sidan. Språkkorten beställs via Romska Ungdomsförbundet genom att skicka ett mejl till info@rufs.org. Obs! Upplagan är begränsad.

Här kan du som lärare även ladda ner en pdf med de hundra orden. Varje kort ska ha en fram- och en baksida, så skriv ut dem ensidigt, klipp ut, klistra ihop rätt kaale-ord med rätt baksida och laminera korten, om du vill.

Om läromedlet

Läromedlet är framtaget av Romska Ungdomsförbundet för att stärka det pågående arbetet med revitaliseringen av romani chib. Projektet har fått stöd från Isofs bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspråken.