Kattrumpan och Gristrynet

Har du cyklat på Kattrumpan? Ofta har mindre ställen som lekplatser och åkrar egna namn.

Stora ställen som städer, byar, fjäll, hav och sjöar har namn, men ofta har även mindre platser namn: stenar, hagar, lekplatser och åkrar. De namnen brukar ibland kallas smånamn. Det betyder inte alltid att platserna är små, men att det inte är så många som känner till namnen.

Kattrumpan och Svintrytan

Ganska ofta kan dessa namn ha börjat användas för att platsen liknar något annat, framför allt formen på något annat. Ett namn som förekommer på flera ställen är till exempel Kattrumpan. Området som har det namnet liknas alltså vid en kattsvans, den är nog långsmal och kanske lite krokig. Kan du hitta den gröna ängen Kattrumpan vid ån på kartan här nedanför?

Äldre karta

Ängen Kattrumpan i Lilla Väsby, Uppland. Den finns vid siffran 54.

Liknelserna kommer ofta från människans vardag och förr i tiden var djuren ständigt närvarande i de flesta människors närhet. Förutom katter finns också grisar, till exempel finns åkern Svintrytan i Lövsta i Almunge socken. Svintryta betyder svintryne och om man ser på kartan här nedanför från 1762 kan man se formen av ett gristryne i det rosa området. Det är svårt för oss att exakt veta hur det gick till när någon kom på namnet – tänkte bondfolket verkligen på ett gristryne när de stod där på åkern? Kanske kom någon på namnet just när den här kartan ritades och de fick se den rosa stumpen på bilden.

Svintrytan karta

Åkern Svintrytan ('gristryne') i Lövsta, Uppland. Den är markerad med a 1.

Molnet och Ostkaret

Men det är inte bara djurvärlden som har inspirerat människorna vid namngivningen, även saker förekommer, som ängsnamnet Ostkaret, eller Limpbullen; en åker som är rund och liknar en bulle. Även naturen har emellanåt inspirerat människor, t.ex. ängen Molnet i Massum. Kanske är det den ojämna formen som har liknats vid ett moln, eller vad tror du?

Molnen karta

I dag är Molnet åkermark, men man kan fortfarande ana den ojämna konturen i övre delen av åkern.

Byxarslet och Kalårsen

Ibland har kläder och andra saker man har på sig inspirerat namngivarna, och byxor tycks ha varit särskilt populära. Ägonamn som innehåller ordet byxa finns i hela Sverige! I Almunge socken har två olika åkrar hetat Byxarslet och anledningen har varit att de liknat just byxor. Något som inte så många använder idag är galoscher (som ett gummiöverdrag till skorna). Tidigare var de lite vanligare och i Tomta har det funnits en beteshage som haft formen av en galosch, fast där uttalade de namnet Kalårsen. Om man ser på kartan här nedanför från 1778 kan man kanske förstå att de som namngivit hagen har sett en galosch. I dag kanske vi hellre skulle ha kallat den Träskon eller Foppatoffeln!?

Kalårsen hage karta

Nummer 41 är en beteshage som kallas Kalårsen (alltså galoschen) under 1700- och 1800-talen.

Uppgifter

Hur man ritar en triangel är alla överens om, men hur ser något ut som är rumpformat? Samma form som en blomma – vad betyder det? Kan man vara säker på att alla förstår när man hittar på egna ord på former?

Uppgift 1

Titta på namnen i texten. Kattrumpan, vad är det för form? Rita och jämför med en kompis. Titta på en karta (i stor eller liten skala). Bildar vägarna några vanliga former ni känner igen? Vilken form har era närmaste sjöar? Bilda en grupp med några kompisar, rita prickar där ni bor på kartan och dra streck emellan prickarna. Vad blev det för form?

Uppgift 2

Vad händer när man hittar på egna ord som inte alla kan – är man säker på att den som lyssnar förstår? Hur blir man överens om vad ord betyder? Hur tar man reda på vad ett ord betyder? Använder ni någon gång ord som inte alla förstår?

Uppgift 3

Vad kan ägonamnen berätta om livet förr i tiden? Här kommer en lista över namn där du till exempel kan hitta ledtrådar till information om olika yrken som fanns på landsbygden, hur familjer levde och hur jordbruket fungerade. Undersök vad orden som ingår betyder, och fundera över vad du tror att namnen syftar på.

Dragontorpet (dragon)

Drängagråten (dräng)

Farfarsodlingen (länk till Aktuellt namn: Farfarshagen. Kommer snart)

Gråtarbacken (varför gråt både här och i Drängagråten?)

Hopsvedjelandet (svedjeland)

Humlegårdshagen (humlegård)

Kolarängen (kolare)

Kvarnåkrarna (kvarn)

Rågångsvreten (rågång)

Slåttermyran (slåtter)