Tre frågor till ...

Anna Heuman som nyligen disputerat vid Örebro universitet på en avhandling om språkliga diskussioner i sociala medier.

En kvinna som ler.

Anna Heuman. Foto: Mattias Frödén.

Varför är det viktigt att följa språkliga rekommendationer?

De flesta verkar uppleva texter som följer de språkliga rekommendationerna som neutrala och seriösa. Denna aspekt kan vara särskilt viktig när man har en stor mottagargrupp eller inte ens vet vem som kommer läsa texten. Då kan man i någon mån försäkra sig om det intryck man ger och att budskapet tas på allvar.

Vad händer om man inte följer rekommendationerna?

Det jag sett i mina studier är att det alltid finns en risk att man inte blir tagen på allvar när man avviker från språkriktighetsnormen. Andra kan uppfatta en som oseriös och barnslig och fokus flyttas från innehållet i texten till skribenten och hens egenskaper.

Kan det ibland vara en poäng att avvika från normen?

Ibland finns det starka lokala normer som inte överensstämmer med den officiella normen, särskilt i den typ av informella sammanhang jag tittat på. Om man riktar sig till en viss grupp där man vet att det finns andra, etablerade sätt att uttrycka sig kan det i vissa fall fungera att anpassa sig till dessa lokala normer. Det blir ett sätt att visa att man känner till gruppens konventioner.