Tre frågor till ...

Björn Appelgren, folkbildningsansvarig projektledare på Internetstiftelsen, om undersökningen Svenskarna och internet: valspecial 2022.

Man med mörka glasögon, svart skjorta och mörk kavaj, mot mörk bakgrund.

Björn Appelgren. Foto: Kristina Alexanderson/Internetstiftelsen

Var söker vi information inför valet?
Nästan 9 av 10 internetanvändare över 18 år tar del av politisk information eller politiska budskap dagligen. Traditionella medier upplevs vara viktigast för politisk information och är även de informationskällor som når flest. Men ju yngre man är desto vanligare är det att man tar del av politisk information via sociala medier. 4 av 10 förstagångsväljare tar del av politiskt innehåll på sociala medier dagligen.

Vilka diskuterar politik på nätet?
”Var tredje internetanvändare uttrycker politiska åsikter på nätet och förstagångsväljarna är mer aktiva än genomsnittet.

Vi ser också att debattklimatet är ganska hårt. 7 procent av internetanvändarna har utsatts för näthat kopplat till politiska åsikter på nätet.”

Ger internet möjligheter till samhällspåverkan?

En knapp fjärdedel av internetanvändarna tycker att internet ger dem större möjlighet att påverka i samhällsfrågor. Bland förstagångsväljarna är tilltron till internets möjligheter större. Hälften av förstagångsväljarna tycker att internet ger dem större möjlighet att påverka i samhällsfrågor.