Språkfrågan: Val mellan stora och små

Några korta skrivregler i valtider

Partier skrivs med inledande versal. Även partiförkortningar skrivs versalt, och sätts inom parentes efter personnamn: Annie Lööf (C). Ingen parentes behövs i löpande text: S, MP och KD överlägger.

Versal behålls även i sammansättningar med partinamn och förkortningar: Vänsterpartimotion, MP-förslag.

Ett kolon + s läggs till för att bilda genitiv av förkortningar: V:s, SD:s etc.

Även mindre/lokala partier skrivs versalt. Bara en stor bokstav i flerordsnamn: Alternativ för Sverige (AFS). Burlövs väl, Feministiskt initiativ (Fi; utläses som ett ord och skrivs därför med litet i), Götenes framtid, Jakt- och fiskesamerna, Klimatalliansen, Nyans (vanlig medieförkortning av partiets egen benämning Partiet Nyans).

Grupperingar som inte är egennamn skrivs gement: de borgerliga, de rödgröna, det blågröna styret, vänsterblocket.

Titlar (kommunalråd, statsminister m.fl.) skrivs gement. Liksom regeringen och riksdagen. (Observera att Regeringskansliet oftast betraktas som ett namn och då skrivs versalt.)

Adjektiv liksom ord som betecknar partimedlemmar och anhängare skrivs gement: liberal, sverigedemokratisk; centerpartister, liberaler.

När partinamn och personbeteckning sammanfaller (som t.ex. K/kristdemokraterna, S/socialdemokraterna) skrivs dessa versalt när det rör sig om partierna, men gement när vi syftar på personer: Kommunen styrs av Moderaterna. Igår kom moderaterna Kristina Axén Olin och Ulf Kristersson på besök.

Lotta Ederth och Lena Olausson
Språkvårdare, Sveriges Radio, SVT och UR