Skrivrådet: Att skriva tal åt andra

Att skriva någon annans ord är lika mycket ett förtroende som ett samspel. Varje gång jag fått frågan att vara talskrivare är min motfråga: Hur mycket tid har du att träffa mig? Det svåra är nämligen inte att skriva ett tal. Konsten är att skriva ett tal som fångar hur talaren själv uttrycker sig, för det är ju inte mina ord som ska framföras, och då krävs att talaren ger tillit och tid till sin talskrivare.

Kvinna med glasögon och grå kavaj

Sofia Jonsson. Foto: Sofie Edlund.

Det finns så klart olika sätt att arbeta som talskrivare. Grundarbetet är dock att förstå situationen där talet ska framföras och vad talaren vill uppnå med att tala. Varje tal behöver vara anpassat till olika faktorer såsom vad som föranlett talet, vilken stämning som passar för tillfället, vilka det är som lyssnar och hur talaren vill framstå som person.

En stor del i talskrivarprocessen är att samla stoff och finna relevanta fakta till talet. Talare brukar själva ha största kunskapen om sitt ämne och det är alltid lika intressant att få höra deras alla tankar om vad de vill ta upp. Det ger mig information om ämnet och jag får också idéer till vad vi kan arbeta vidare med. I det här skedet börjar jag även förstå hur talaren pratar, i allt från specifika och personliga uttryckssätt till rytm och tempo, som jag sedan tar hänsyn till i skrivandet.

Ofta vill talaren säga så mycket mer än vad hen kommer att hinna inom taltiden. Som talskrivare har jag nytta av att själv vara talare, så jag har en känsla för hur omfångsrikt ett tal kan vara om det så är 3 minuter på ett torg för förbipasserande eller 30 minuter i en talarstol för en trogen lyssnarskara. Min tuffa uppgift är att säga till talaren vad som bör vara med i talet och vad som måste bort.

När vi är överens om innehållet, sätter jag ihop delarna till en tydlig struktur. Därefter är det dags för finslipandet. Vi kan ta bort, byta ut eller lägga till ord. Talaren får i uppgift att memorera talet och öva på framförandet. Min roll som talskrivare är då att komma med råd kring röstläge, tempo och lämpliga ställen för pauser.

I slutändan ska talaren kännas genuin, äkta och trovärdig. Talskrivarens uppgift är att bygga och skriva ett tal som är anpassat till situationen, syftet, talaren och publiken samt att skapa avsedd effekt.

Sofia Jonsson
Retorikkonsult, Jonsson & Du