Tre frågor till ...

Mona Blåsjö, som är professor i svenska vid Stockholms universitet och har studerat kommunikation på arbetsplatser.

Porträtt.

Foto: Ingmarie Andersson, SU.

Vad är det största problemet med internkommunikation?
”Många mejl. Eftersom jobbmejl ofta syns i mobilen blir anställda också stressade av mejl utanför arbetstid.”

Vad kan man göra åt det?
”Formulera riktlinjer för internkommunikation med principer om att bara cc:a när det verkligen behövs, att inte sprida mejltrådar i onödan och att ingen kan förvänta sig svar utanför arbetstid. Tydliga rubriker på mejl är också bra. Särskilt viktigt är det för kallelser till icke obligatoriska möten. Vill man att folk ska komma på sådana gäller det att de snabbt förstår varför.”

Har du några andra råd?
”När man upprättar riktlinjer, involvera också dem som inte har svenska som förstaspråk. Bör mejl vara på flera språk? Funkar det på möten om information ges muntligt på det ena språket och skriftligt på det andra?

Ett annat problem är att arbetsplatser har flera olika digitala system för information. Det kan vara svårt att minnas vad som ska användas till vad, särskilt när man uppdaterar och byter system. Se över systemen, och efterfråga personalens behov när verktyg upphandlas eller uppdateras!”