Internt är också viktigt

Traditionellt handlar klarspråksarbete oftast om att förbättra myndigheters texter till allmänheten, så att alla ska förstå. Men det är förstås också viktigt att vara tydlig och begriplig när man kommunicerar med kollegor.

Porträtt.

Ingrid Olsson. Foto: Joachim Bago.

Det här numret av Klarspråk handlar om internkommunikation. (Eller kanske intern kommunikation? Båda går bra, svarar Johanna Ledin i Språkfrågan.)

Jonas Söderström visar dråpliga exempel på hur interna system ibland talar allt annat än klarspråk med oss. Alla som någonsin tidredovisat eller skrivit en reseräkning lär känna igen sig. Kanske kommer den ganska nya yrkesgruppen ux-skribenter att kunna råda bot på en del av de här tokigheterna. Karin Guldbrand, som är just ux-skribent, ger oss sina bästa tips för att skriva tydligare även internt.

Vi får även goda råd från Mona Blåsjö, som studerat kommunikation på arbetsplatser. Det största problemet är många mejl, säger hon. Och Catharina Nyström Höög funderar över mallar, som är ett ovärderligt internt hjälpmedel i klarspråksarbete, men som ibland kan kräva lite eftertanke.

Bland notiserna tipsar vi om att det snart är dags att nominera till Klarspråkskristallen. Gör det!

Ingrid Olsson
Redaktör för Klarspråk