Notiser nr 3/2021

Maria Fremer vikarierar

Till och med mars 2022 arbetar Maria Fremer tillsammans med Ingrid Olsson med klarspråksfrågor på Språkrådet. Maria jobbar i vanliga fall som myndighetsspråkvårdare på vår finländska systermyndighet Institutet för de inhemska språken. Hon vikarierar för Gabriella Sandström som är tjänstledig för att arbeta med kommunikation på Folkhälsomyndigheten.

Porträtt två personer.

Ingrid Olsson och Maria Fremer.

Böcker om kropp och hälsa

Det har kommit två nya böcker om kropp och hälsa. I Tala om kroppen Länk till annan webbplats. medverkar språkforskare från Sverige och Finland. De berättar bland annat om zoomtrötthet, cancermetaforer och slidkransar. I den norska boken Helsespråk Länk till annan webbplats. skriver 25 författare om olika sidor av språklig kommunikation om hälsa och sjukdomar. I bokens sista kapitel presenterar professor Johan Tönneson tio teser om klarspråk.

Bokomslag.

Lättläst om demokrati

Eftersom det här numret har demokrati som tema tipsar vi om boken Det är vi som bestämmer! – så funkar demokrati Länk till annan webbplats. av Moa Candil. I boken förklaras på lättläst svenska vad demokrati är. Boken kommer från LL-förlaget och finns i två versioner, på lättläst nivå 1 respektive nivå 3.

Isof har ny webb

Institutet för språk och folkminnen (Isof ), dit Språkrådet hör, har nyligen byggt om sin webbplats. Du hittar information om klarspråk på flera olika ställen, men en bra utgångspunkt är kortadressen isof.se/klarsprak.

Bokomslag.

Lättläst i Europa

Handbook of easy languages in Europe Länk till annan webbplats. är en ny bok på engelska om hur man arbetar med lättläst i 21 europeiska länder. Boken har sammanställts av de finländska språkforskarna Camilla Lindholm och Ulla Vanhatalo.

Titta på filmerna från Språkrådsdagen

Missade du vår konferens Språkrådsdagen i maj? Temat för dagen var attityder till språk. Nu finns alla filmer från dagen på vår webbplats: isof.se/sprakradsdagen2021.

Grammatikens nyanser

Den nya läroboken Nyanser av grammatik Länk till annan webbplats. av Johan Brandtler och Mikael Kalm problematiserar en rad aspekter av svenskans grammatik och ifrågasätter gamla sanningar och föreställningar.