Demokrati kräver klarspråk

Demokrati har alltid varit ett av de starkaste argumenten för klarspråk. Alla ska kunna förstå vad myndigheter gör och varför. Det är förstås särskilt viktigt i beslut som påverkar enskilda personer, till exempel från Försäkringskassan eller kommunen. 

Porträtt.

Ingrid Olsson. Foto: Joachim Bago.

Demokratiargumentet kommer ibland i skymundan bakom argument om att spara tid och pengar, men det finns ändå kvar i bakgrunden. I det här numret flyttar vi fram det på hedersplatsen, i år när demokratin i Sverige firar 100 år.

Biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson skräder inte orden. För att kunna rösta och delta i den politiska debatten måste man ges förutsättningar att förstå och värdera de politiska argumenten, skriver han. Detta poängteras även av Ida Seljeseth, som talar om ”retoriskt medborgarskap”.

Vi har också ett ansvar att stötta kollegor och vänner som kämpar med att lära sig svenska. Språkrådet har tagit fram en vägledning som kan hjälpa till. Flerspråkighet i arbete heter skriften och en av författarna, Sofia Tingsell, presenterar den.

Hurra för demokratin! Och hurra för klarspråk!

Ingrid Olsson
Redaktör för Klarspråk