Språkfrågan: Miljöenheten, Enhet miljö eller bara Miljö?

Hur skriver man på bästa sätt offentliga organs avdelningar och enheter?

En första fråga kan vara om det rör sig om ett namn som ska skrivas med stor bokstav, Enheten för löner, eller en substantivisk beteckning för en typ av avdelning som skrivs med liten bokstav, löneenheten.

Men här utgår vi bara från namn. Ett viktigt råd är då att ha ett beskrivande ”enhetsord” i namnet och att välja rätt sådant beroende på verksamhet och enhetens plats i organisationen, som avdelning, division, enhet, grupp, kansli, kontor, nämnd och sektion.

Använd sedan så långt möjligt antingen en sammansättning, Miljöenheten, eller en konstruktion med preposition, Enheten för miljö. Andra mer avskalade former, som Enhet miljö eller bara Miljö, må vara praktiska internt men är otydliga utåt.

Geografiska enheter är särskilt besvärliga. De kan vara rent beskrivande, som norra distriktet, men fungerar ofta som namn. Följ då helst mönstren Region norr eller Norra regionen. Uppfattas norr i sig som ett namn, till exempel så att det egentligen står för Norrland, går det även att skriva med stor bokstav, Region Norr.

Hur du än skriver, var tydlig! Ett bra enhetsnamn ska vara enkelt att komma ihåg, förstå, skriva och uttala. Vill du ta del av en fylligare version av dessa råd, läs mer på isof.se/namnvardsgruppen.

Ola Karlsson
Språkvårdare på Språkrådet