Notiser nr 2/2021

Vinnare av språkpriser

Förutom Klarspråkskristallen delades följande priser ut på Språkrådsdagen den 5 maj: Tornedalsteatern fick Minoritetsspråkspriset 2021 för sitt arbete med att tillgängliggöra meänkieli och den tornedalska kulturen. Mats Landqvist tilldelades Erik Wellanders pris 2021 för sitt arbete om hur språk och diskriminering hänger samman. Även fjolårets pristagare fick sina priser, eftersom Språkrådsdagen ställdes in 2020.

Foto på laptop på ett bord i ett kök. Även en mugg står på bordet. På skärmen syns ett pågående videomöte, med Amanda Lind och en teckenspråkstolk synliga i bild.

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind delade ut priser på distans till vinnarna av Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset. Foto: Fialotta Bratt.

Flerspråkighet i arbete

Tips till flerspråkiga arbetsplatser

Jobbar du på en flerspråkig arbetsplats? Då kan du ha glädje av Språkrådets vägledning Flerspråkighet i arbete. Den innehåller konkreta tips om hur du som har svenska som förstaspråk kan underlätta för kollegor med andra modersmål.

Ladda ner vägledningen

Nytt avsnitt av podden

Har du upptäckt Språkrådets podd Svenskan i samhället? I det fjärde avsnittet pratar språkvårdaren Sofia Tingsell och lektorn Lotta Olvegård om vägledningen Flerspråkighet i arbete (se ovan). Nu finns också ett avsnitt om klarspråk, där Karin Hansson berättar om läget för klarspråksarbetet på svenska myndigheter. Det innehåller även intervjuer med årets kristallvinnare Skatteverket och med Bodens kommun.

Svenskan i samhället: 4. Flerspråkighet – en tillgång på jobbet

Svenskan i samhället: 5. Klarspråk – enkelt och begripligt med mottagaren i centrum

Till minne av Barbro (1942-2021)

Barbro Ehrenberg-Sundin har avlidit. Barbro tillhörde den första kullen språkkonsulter, var språkexpert i Regeringskansliet i många år och en av initiativtagarna till Klarspråksgruppen och Klarspråkskristallen. Hon gjorde dessutom stora insatser för EU-språkvården. Tillsammans med Maria Sundin skrev hon klarspråkshistoriken Krångelspråk blir klarspråk (2015). Tack för allt du har gjort för klarspråksvärlden, Barbro!

Foto på en kvinna invid ett inramat diplom, med en bukett blommor i handen.

Barbro Ehrenberg-Sundin. Foto: Regeringskansliet.

Ny upplaga av Svensk ordbok

Nu har definitionsordboken Svensk ordbok kommit ut i en andra upplaga. Den har kompletterats med många nya uppslagsord, som adda, flygskam och stabsläge. Även betydelsebeskrivningarna och språkexemplen har uppdaterats och är mer inkluderande. Ordboken finns både som app och på ordboksportalen svenska.se. Länk till annan webbplats.

Ingen JO-prövning av valsedel

En person har anmält Västerås stad till Justitieombudsmannen (JO) med hänvisning till språklagen. Hen menar att den valsedel som användes vid folkomröstningen om stadens flygplats i mars var otydlig. Frågan som västeråsarna fick rösta om var: ”Vill du att Västerås stad avvecklar verksamheten som bedrivs i flygplatsbolaget?”. Nu har JO dock beslutat att inte pröva anmälan.

Klarspråkskurs på webben

Språkinstitutet i Finland har utvecklat en svenskspråkig webbkurs om klarspråk. I den får du lära dig vad klarspråk är och varför klarspråk lönar sig. Kursen innehåller tips och råd för hur du kan skriva bättre texter med hjälp av klarspråk och passar för både vana och ovana skribenter.

Till kursen Länk till annan webbplats.

Skärmdump på digital Klarspråkskurs.

Foto: Institutet för de inhemska språken.