Tre frågor till...

Elisabeth Wall Bennet, kommunikationschef, Folkhälsomyndigheten.

Porträttfoto.

Foto: Lena Katarina Johansson.

Hur har ni förberett era talespersoner inför de dagliga presskonferenserna under våren?

"Förberedelserna sker delvis samma dag utifrån det epidemiologiska läget, den aktuella situationen och eventuella nya beslut som har fattats. Experterna som deltar är kunniga inom smittskyddsområdet, och vi finslipar och samordnar med de andra myndigheterna på ett kort möte samma dag. Vi har också ett fast format för hela upplägget av presskonferenserna, vilket skapar stabilitet och trygghet för de som medverkar."

Vad är det viktigaste att tänka på när man kommunicerar muntligt, särskilt under en krissituation?

"Att vara saklig, tydlig och att aldrig spekulera. Kommunikationen ska vara trovärdig och inte skapa onödig oro."

Vilken har varit den största språkliga utmaningen, tycker du?

"I och med att presskonferenserna fått ett så stort genomslag och att de har följts av allmänheten blir det knepigt med alla fackuttryck och att det dessutom har tillkommit nya ord och uttryck under pandemin. Men också ”vanliga” ord blir ibland lite svårtolkade: vad innebär exempelvis en rekommendation? Vi sammanställer nu en språkbank internt för att ta tillvara och ensa terminologin."