Hur långt är egentligen två meter?

Under våren och sommaren 2020 har alla sorters verksamheter haft en extraordinär kommunikationsbörda med anledning av covid-19. En av de saker som har kommunicerats är uppmaningen att hålla avstånd.

Fotografi på en skylt som sitter upptejpad på en dörr. Två ikoner föreställande människor är placerade bredvid varandra, emellan dem syns pilar som markerar avstånd. Texten "Tänk på att hålla avstånd till varandra" och "Två meter" syns.

Formatet två stiliserade personer med en måttsangivelse mellan verkar vara en sorts mall som kan varieras och konkretiseras. Foto: Susanna Karlsson.

För att undvika spridning genom droppsmitta kom avståndet i Sverige att bestämmas till två meter. Men hur långt är egentligen två meter? Mycket snart började affischer med visualiseringar av avståndet dyka upp.

Göteborgs stad har tagit fram en bild som används med viss variation i olika trycksaker och på ljustavlor vid infarterna till Göteborg. Vi ser två stiliserade personer med en pil mellan och texten två meter. I trycksaken En annorlunda sommar finns ingen måttsangivelse. Däremot ser vi ett hjärta, som troligen ska tolkas som solidaritet och omtanke.

Parkens djur konkretiserar avståndet

Djurparken Nordens Ark använder sig av det egna djurbeståndet i sin information. Avståndet konkretiseras genom att man radar upp några av parkens djur mellan två stiliserade personer.

Besökarna påminns sedan inne i parken. Vid leopardhägnet uppmanas de att göra som leoparder – hålla avstånd. På den fasta informationsskylten får besökare pedagogiskt veta att amurleoparder lever ensamma och alltså håller rejält avstånd till sina medleoparder.

Skylt som visar tre leoparder på rad och har texten "Gör som leoparderna - håll avstånd".

En konkretisering av lämpligt avstånd. Foto: Susanna Karlsson.

En omfattande kampanj är 1177 Vårdguidens och Region Skånes kampanj #enkrampådistans. Här finns inte några stiliserade personer, utan det enda vi ser är variationer på hur olika föremål, som falafelrullar och spettekakor, kan kombineras för att uppnå två meter. Genomgående används humor och lokal anknytning. Snart sagt varje kommun i Skåne har sin egen variant. Kampanjen finns även i varianter på tyska, med älgskylt och korv, danska, med öl och Den lille havfrue, och engelska, med smörgåsbord och ombudsmän. Det finns förstås många fler exempel, listan kan göras mycket lång.

Ett grundformat med många variationer

Utgångspunkten som kan kännas igen i alla bilderna är ett neutralt grundformat i stil med Göteborgs stads kampanj. Variationen av formatet gör att företeelsen får karaktären av ett mem. Själva formatet blir till slut så bekant för oss att delar av grundformatet kan uteslutas, som personerna som ska hålla avstånd, själva måttsangivelsen, eller till och med skälet till att vi ska hålla avstånd.

Humor gör att vi lägger märke till affischerna

Humorn skapar nyfikenhet och vi läser affischerna mer uppmärksamt. När informationsflödet kring smittspridningen är mycket omfattande kan humorn vara det som gör att vi alls lägger märke till affischen. Den kan med andra ord göra hela skillnaden i kommunikationen.

Susanna Karlsson
Docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet