Språkfrågan: Hur bör myndighetsnamn bildas och förkortas?

Namnvårdsgruppen har tagit fram nya råd om myndighetsnamn och förkortningar.

Myndighetsnamn, alltså namn som används på myndigheter, kommuner, regioner och andra offentliga organ, ska vara enkla att komma ihåg, förstå, skriva och uttala. Och de ska följa gängse skrivregler, till exempel vad gäller användning av stora och små bokstäver. Innan ett nytt sådant namn skapas är det därför viktigt att rådfråga interna eller externa språkexperter.

Namnet bör avspegla myndighetens verksamhet – men behöver inte täcka allt – och signalera typ av myndighet, som ‑myndigheten, -verket, -styrelsen, -inspektionen, -rådet. Myndighetsnamn, även på avdelningar och enheter, ska vara på svenska.

Om en översättning av namnet till ett annat språk är motiverad, är det viktigt att anlita professionella översättare och ha tydliga riktlinjer för hur översättningen ska användas i myndighetens kommunikation.

Samma språkliga krav som ovan gäller eventuella kortformer och förkortningar av ett myndighetsnamn. Använd då en initialförkortning och skriv med stora bokstäver när den utläses bokstav för bokstav, SCB, och med liten när den utläses som ett ord, Stim. Använd den svenska förkortningen även på andra språk: Swedish Post and Telecom Authority, PTS.

För mer detaljerade råd, se Namnvårdsgruppens rekommendationer.

Ola Karlsson
språkvårdare på Språkrådet