Skrivrådet: Så skriver du lättläst om politik

I den digitala kursen Bli en lättläst politiker får du tips och trix för ett enklare språk. Här ger författaren praktiska råd som fler än politiker kan ha nytta av.

Tre personer står utomhus i stadsmiljö och ser ut att diskutera med varandra.

Morgan Johansson och Rasmus Wallin pratar om behovet av lättlästa texter. Foto: StudieförbundetVuxenskolan.

Under politikerveckan i Almedalen frågar Rasmus Wallin från intresseorganisationen FUB justitieminister Morgan Johansson om han kan förklara ett citat: Vi är i slutskedet av beredningen av utredningsdirektiven, står det på skylten Rasmus håller upp i Visbys vimmel. – Åh, det är ju sånt där politikerspråk, säger Morgan Johansson och ler. Sedan ser han att citatet är hans eget, hämtat från Rapport 11 juni 2017. Rasmus tittar frågande men leende på honom: ”Kan du förklara?”

Visst kan ministern det. När han ser en person som gått i särskolan framför sig, då blir hans språk ett annat. Morgan Johansson kommer ganska nära den lättlästa versionen på baksidan av skylten: Snart har vi bestämt oss för vad utredningen ska göra.

Ska politiker ha ett officiellt politikerspråk som bara somliga förstår? Kanske skulle valdeltagandet öka om fler förstod det politiska språket? I valet 2010 röstade endast 43 procent av de väljare som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Det är inte bara personer med intellektuell funktionsnedsättning som har glädje av ett enklare språk. Det finns många som kämpar med bokstäverna i Sverige, till exempel personer med utmattningssyndrom, dyslexi, afasi, koncentrationssvårigheter eller som är nya i landet… Fler än du tror kan inte läsa en artikel i en dagstidning och sedan berätta vad de läst.

I utbildningen Bli en lättläst politiker har jag samlat mina bästa tips efter många år som journalist, statsvetare och skribent av lättlästa texter. Här kommer några:

Ta fram ett fotografi på den du skriver för, så blir det lättare att välja rätt språknivå.

 • Använd du-tilltal.
 • Börja på ny rad ofta.
 • Skriv som en journalist med det viktigaste först.
 • Hur långt vill din målgrupp läsa? Stryk och förkorta.
 • Förenkla utan att ta bort sammanhanget.
 • Dela upp krångliga ord i flera kortare.
 • Använd aktiv form. Passa dig för passiv form.
 • Sätt saker i ett sammanhang, till exempel landet Sudan.
 • Visualisera – använd bilder och rekvisita.
 • Skippa siffrorna, eller sätt in dem i ett sammanhang.
 • Låt text och bild höra ihop.
 • Formgivningen ska vara luftig. Det ska se enkelt ut.
 • Låt någon oinsatt läsa din text.

Ylva Bjelle
Bjelle Media AB

Länktips

Kursen Bli en lättläst politiker Länk till annan webbplats. finns gratis på nätet hos Studieförbundet Vuxenskolan.