Politiskt språk i fokus

Vilken roll spelar språket i en valrörelse? Väldigt stor, vill jag påstå. Det är ju med orden partierna förmedlar sina visioner och beskriver hur de vill förändra samhället.

Porträttfoto av Gabriella Sandström.

Gabriella Sandström. Foto: Joachim Bago

Politiker som inte uttrycker sig begripligt kan få svårt att vinna röster. I det här numret kan du ta del av Ylva Bjelles skrivråd från kursen Bli en lättläst politiker. Kanske skulle valdeltagandet öka om fler förstod det politiska språket?

Men det är inte bara språket som har betydelse. I sin artikel om valaffischer skriver Orla Vigsø att bilder bär upp en stor del av budskapet i politisk kommunikation – särskilt när det handlar om att ge en positiv bild av politikern.

Det politiska språket har på många sätt blivit klarspråkigare de senaste årtiondena, skriver Anna-Malin Karlsson. Men balansen mellan begriplighet och neutralitet kan vara vansklig.

Jack Werner har skrivit en bok om källkritik på nätet. Läs vad han menar är viktigast att tänka på om detta inför valet och hur man förhåller sig kritiskt även till dem som man sympatiserar med.

Ibland får diskussioner om enskilda ord stort utrymme i medierna. När detta skrivs pågår en debatt om Liberalernas valaffisch – kan det verkligen stå mot extremism? Ska det inte vara emot? Svaret är att båda formerna går bra. Sök på emot i Frågelådan så kan du läsa hela vårt svar!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk