Språk – ett hett ämne 2018

I årets första nummer av Klarspråk tar vi ett grepp om ämnet språkpolitik. Det engagerar både på ett ideologiskt plan och högst konkret.

Vilka språk ska vi använda i det svenska samhället och på vilka sätt? Behöver svenska elever lära sig andra främmande språk än engelska? Olle Josephson förklarar i sin artikel vad språkpolitik handlar om, ett ämne som han utvecklar i boken Språkpolitik.

Vilka språk behöver vi översätta till? Hur ska man tänka kring val av språk? Språkrådets utredare Jennie Spetz skriver om språkval och vilka svårigheter som myndigheter och kommuner ställs inför. Hennes svar är kanske inte så enkelt som många önskar.

Ett konkret exempel får vi från Försäkringskassan, som underlättat för polsk- och arabisktalande att få tala sitt eget språk med kundtjänst.

Lennart Rohdin som följt upp minoritetspolitiken menar att okunnigheten om de nationella minoriteterna är monumental i Sverige. För att öka kunskapen måste skolan, medierna och samhället i övrigt synliggöra de nationella minoriteterna och deras språk och kultur.

Den 6 februari var det Semikolonets dag, vilket vi uppmärksammar med en språkspalt om detta mångsidiga skiljetecken.

God fortsättning på språkåret 2018!

Gabriella Sandström
Redaktör för Klarspråk