Notiser nr 1/2018

Olle Josephson om språkpolitik

Hur ser ett demokratiskt språksamhälle ut? Kan språk och språkanvändning styras så att demokrati, rättvisa och jämlikhet gynnas? Vem ska i så fall styra och hur?

De här frågorna tar Olle Josephson upp i den kommande boken Språkpolitik. Här beskriver han hur dagens svenska språksamhälle vuxit fram och ställer det i både historiskt och internationellt perspektiv.

Kontakt genom tolk

Det behövs välutbildade tolkar i domstolar, sjukvården och socialtjänsten för att garantera rättssäkerheten och en jämlik vård och omsorg. Men det behövs också kunskap om hur man samtalar via tolk för att garantera kvalitén.

I en ny bok, Kontakt genom tolk, beskriver professor Cecilia Wadensjö vad som kännetecknar samtal som förs med hjälp av tolk.

Behövs en språkstrategi för Sverige?

Behovet av språklig kompetens på svenska myndigheter ökar, men det avspeglas inte i utbudet av språkutbildningar på högskolan. Detta visar en rapport från Sveriges universitets- och högskoleförbund, Behovet av en språkstrategi för Sverige Länk till annan webbplats.. Hur ska en sådan språkstrategi formuleras i så fall?

Tillit – Nordens guld

Att klarspråk skapar tillit vet vi sedan tidigare. Nu har Nordiska ministerrådet slagit fast att tillit är Nordens guld. I rapporten Tillit – det nordiska guldet Länk till annan webbplats.skriver de att Norden är den region i världen som har högst social tillit i befolkningen, och att en av orsakerna är välfungerande och rättvisa samhällsinstitutioner.

Internationell undersökning om myndighetsspråk

Hur arbetar myndigheter i olika delar av världen med klarspråk, och vad tycker medborgarna om myndighetens texter? Den internationella klarspråksorganisationen Plain har gjort en pilotstudie i Portugal, USA och Nya Zeeland. Nu ska det offentliga språket i ytterligare ett antal länder undersökas, bland annat i Sverige.

Mer om undersökningen och resultaten från piloten Länk till annan webbplats..

Svensk-engelsk ordbok för högre utbildning

Hur översätter man termer som utlandspraktik och doktorsexamen till korrekt engelska? Universitets- och högskolerådet erbjuder hjälp till alla som vill göra sig förstådda vid akademiska utbyten på engelska.

Den nya utgåvan av Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen Länk till annan webbplats. omfattar över 1 700 termer.

Rapport om språk och norm

Nu finns rapporten från föreningen ASLA:s symposium 2016 publicerad i det digitala arkivet DiVa. Temat är språk och norm, och bland artiklarna finns en som handlar om myndighetstexter före och efter ett klarspråksprojekt.

DiVa: Språk och norm Länk till annan webbplats.