Försäkringskassan – kundtjänst på 13 språk

Hur kan man då tänka rent praktiskt när det gäller språkval? Vi frågade Gabriella Åstrand, områdeschef på Försäkringskassan.

På Försäkringskassan kan man få prata med en handläggare på sitt eget språk. Hur tänkte ni?

”Försäkringskassan vill erbjuda god tillgänglighet till information och tjänster som är anpassade efter olika behov, exempelvis behov av information på andra språk än svenska. Informationen ska kunna tillgängliggöras inom rimlig tid oavsett vilken språkbakgrund den enskilde har.”

”Den som vill prata engelska kan ringa till kundtjänst. För andra språk kan man boka ett samtal: finska, franska, meänkieli, samiska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och tyska.”

”Från den 1 februari behöver man inte längre boka samtal för arabiska och polska, utan det finns egna telefonnummer att ringa direkt för den som vill tala de språken.”

Varför just arabiska och polska?

”Arabiska och polska är de två språk som de flesta velat boka samtal för, och därför har just de språken varit belastade av långa väntetider. Med egna telefonnummer för arabiska och polska blir det lättare för målgruppen att få kontakt med oss och kortare väntetid. Det innebär också ett förenklat internt arbetssätt.”

Försäkringskassan: Prata med en handläggare på ditt språk Länk till annan webbplats.

Gabriella Åstrand
Områdeschef på Försäkringskassan