Uppdatering av Svensk ordbok pågår

Tre frågor till Emma Sköldberg, huvudredaktör för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Vad händer med Svensk ordbok?

"Vi på redaktionen jobbar för fullt med att uppdatera ordboken från 2009 inför en ny upplaga som planeras vara klar 2019."

Några nyheter i den nya upplagan?

"Den kommer att innehålla ett stort antal nya ord. Samtidigt kommer andra ord att tas bort. En viktig förändring är att vi utgår från ett mer varierat underlag i ordboksarbetet. Förhoppningen är att kommande upplaga ska spegla fler sorters språkbruk."

Hur skiljer sig SO från SAOL och SAOB?

"Svenska Akademiens tre ordböcker har snarlika namn och är lätta att blanda ihop. Svensk Ordbok (SO), med ca 65 000 uppslagsord, utgör en ingående beskrivning av modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) innehåller fler uppslagsord, ca 126 000, men säger mindre om vart och ett av dessa. SAOL betraktas av många som den inofficiella normen för stavning och böjning av moderna ord, men även uppgifter om betydelse ges. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är däremot en historisk ordbok. Liksom SO beskriver den svenskan men täcker en längre period – från 1521 till idag. Verket, på i dagsläget ca 500 000 ord, har hittills publicerats i 37 band (a – vreta)."

Emma Sköldberg
docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet