Språkfrågan: Använd e-tjänst eller beskriv tjänsten i ord

Vad ska vi kalla de tjänster som myndigheter erbjuder på webben?

Många webbplatser erbjuder kommunikation med användarna i form av en sorts elektroniska tjänster, eller e-tjänster. Vi kan till exempel boka tid för läkarbesök på 1177.se.

En tjänst är med en allmän definition en aktivitet som erbjuds för att tillgodose ett behov. Traditionella tjänster kan vara att någon svarar på frågor i en telefontjänst eller en kundtjänst. En e-tjänst är också interaktiv eftersom användaren och den som erbjuder e-tjänsten för en elektronisk dialog, ungefär som på telefon eller vid en kunddisk.

Det finns flera andra ord i svang för de här tjänsterna: it-tjänst, webbtjänst, internettjänst. Gränserna mellan orden är oklara och benämningarna luddiga: en it-tjänst kan ju lika gärna vara något som en it-konsult gör.

Tydliggör vad en e-tjänst är

Just nu är e-tjänst den bästa och mest använda termen. Men språkbruket är inte helt fast – vi kan behöva ompröva benämningen. Därför är det extra viktigt att en organisation internt tydliggör vad en e-tjänst är, framför allt i förhållande till andra tjänster inom it-världen.

Obs! Ordet e-tjänst behöver inte nödvändigtvis användas på webbplatsen. Det är mycket mer begripligt om man beskriver den hjälp e-tjänsten erbjuder: ”Här kan du deklarera”, ”Boka och avboka tider” etcetera.

Åsa Holmér
språkkonsult och terminolog