Notiser nr 3/2017

Klarspråkskristallen 2018

Temat för Klarspråkskristallen 2018 blir klarspråk inom vård och omsorg. Det är snart dags att börja fila på argumenten för varför just ert klarspråksarbete bör vinna. Nomineringsblankett och instruktioner kommer under hösten att publiceras på adressen www.isof.se/kristallen.

Träffa rätt med din text

Vet du vem du skriver för? I den nyutkomna boken Skriv för din målgrupp – tips för träffsäkra texter (Morfem 2017) förklarar språk­konsulten Jenny Forsberg hur du kan göra en målgruppsanalys för din text. I boken hittar du många praktiska tips om hur man anpassar texten efter läsarna. Den ger även skrivråd om några vanliga texttyper som till exempel mötesprotokoll och utredande texter.

Skriver du i sociala medier?

Att få till rätt ton i sociala medier som Twitter och Facebook kan vara svårt. Nu har det kommit en ny upplaga av Ingrid Herberts och Helena Englund Hjalmarssons handbok Skriva i sociala medier (Prodicta 2017). Boken innehåller många goda (och mindre goda) exempel och kan vara till stor hjälp för digitala redaktörer. Den är tänkt att fungera som både skrivguide och stöd i det kommunikationsstrategiska arbetet.

Svåra ord blir allt svårare

En forskningsstudie från Lunds universitet visar att ungdomar blivit allt sämre på svåra ord av den typen som förekommer i högskoleprovets ordförståelsedel. Undersökningen av Anna W Gustafsson och David Håkansson finns nu som bok: Ord på prov: en studie av ordförståelse i högskoleprovet (Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet 2017).

Forskarspråket krångligare

Språket som forskare använder har blivit allt krångligare. Det visar en studie från Karolinska institutet där fyra doktorander undersökt läsbarheten i 70 000 sammanfattningar av vetenskaplig text mellan åren 1851 och 2015 inom tolv olika forskningsfält. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften eLife.

The readability of scientific text is decreasing over time Länk till annan webbplats.

Den digitala läsarens hjärna

Hur kan man som fackexpert skriva lättläst och begripligt utan att göra avkall på djup och precision? Det är inte alltid tillräckligt att skriva kort och enkelt, menar danske Kresten Bjerg, författare till Den digitale læsers hjerne – en skriveguide til fagfolk (Hans Reitzels Forlag 2017).