Notiser nr 1/2017

Vårdspråk och språkvård på Språkrådsdagen

Den 11 maj är det dags för Språkrådsdagen. Temat i år är vårdspråk och språkvård, och konferensen hålls i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Dessutom blir det utdelning av bl.a. Klarspråkskristallen Länk till annan webbplats. och Minoritetsspråkspriset Länk till annan webbplats..

Grejen med substantiv och pronomen

I mars kommer Sara Lövestam ut med en ny grammatikbok, Grejen med substantiv och pronomen. Den här gången ägnar hon sig åt sådant som genus, kasus, bestämdhet, ordbildning och nominalfraser. Boken innehåller också en bakgrund till de och dem-debatten och visar hur modern språkkonservatism kan yttra sig.

Sara Lövestam är samtidigt aktuell med läroboken Grammatik och piraten som jagade mås. I denna bok, som är tänkt för högstadiet, presenteras alla ordklasser och satsdelar.

Ny bok om myndighetsspråk i Europa

År 2015 arrangerade organisationen European Federation of National Institutions for Language (Efnil) en konferens i Helsingfors med temat myndigheternas språk. Nu har konferensvolymen Language use in public administration – Theory and practice in the European states Länk till annan webbplats. (pdf) publicerats, och artiklarna finns även på nätet. Alla nordiska länder finns representerade.

Norsk webbutbildning: Den gylne pennen

Webbutbildningen Den gylne pennen Länk till annan webbplats. ger en introduktion till klarspråk för medarbetare i offentlig förvaltning. Med hjälp av praktiska uppgifter och exempel får kursdeltagarna öva sig i att skriva så att mottagarna förstår.

Webbdirektiv för ökad tillgänglighet

EU-parlamentet beslutade i höstas om det s.k. webbdirektivet, som syftar till att förbättra den digitala tillgängligheten för alla användare, även personer med funktionsnedsättningar. Alla myndigheter, landsting, kommuner och andra offentliga aktörer omfattas och måste utforma sina webbplatser och appar så att de uppfyller de nya kraven på tillgänglighet.

Se en sammanfattning av webbdirektivet här Länk till annan webbplats..

Språk och stil

En ny utgåva av Språk och stil – tidskrift för svensk språkforskning Länk till annan webbplats. har kommit ut. Den innehåller bl.a. artiklar om adjektivböjningens a och e (min äldsta eller min äldste bror?), om attityder till det könsneutrala pronomenet hen och om distinktionen mellan de och dem.