Klarspråksarbeid i Norge

I Norge har vi jobbet systematisk med klarspråksarbeid i ca. 10 år nå, og i løpet av den tiden har vi lært mye av våre nordiske naboland.

Språkrådets klarspråksarbeid i statlig sektor omfatter kurs, seminarer, innlegg og rådgivning. Vi gir også ut bladet Statsspråk. I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT tilbyr vi en rekke tjenester, blant annet på www.klarspråk.no Lenke til et annet nettsted.. Vi har også sammen utviklet e-læringskurset Den gylne pennen Lenke til et annet nettsted..

Også næringslivet i Norge begynner å interessere seg for klarspråk. Språkrådet har derfor tatt i bruk erfaring og metodikk fra offentlig sektor og gir privat sektor råd og veiledning i terminologi- og klarspråksarbeid. I 2016 lanserte vi et stort samarbeid om forbrukervennlig språk i pensjons- og livsforsikringsbransjen.

Språkrådet prioriterer nå arbeid med klarspråk i lover og forskrifter og har bidratt til å kvalitetssikre språket i flere lover med mange brukere. Vi er svært fornøyde med at klarspråk nå blir integrert i juristutdanningen ved Universitetet i Oslo, slik at også nyutdannede jurister har trening i å uttrykke seg klart og presist. Vi prioriterer i 2017 dessuten klarspråk i helsesektoren. Målet er god og effektiv helseinformasjon til alle pasienter.

Åse Wetås
Direktør i Språkrådet, Oslo