Språkbedömning vid rekrytering

– om språktester, andra bedömningsmodeller och språkutvecklande arbetssätt

Mörkgrönt omslag med en turkos silhuett av ett ansikte i profil, där en mängd olika bokstäver från olika alfabet kommer ur munnen.

Vägledningen Språkbedömning vid rekrytering riktar sig främst till beslutsfattare, rekryterare och chefer. Den går igenom olika modeller som används i svenska kommuner och ger konkreta råd kring hur man lägger upp en språkbedömning, vare sig man beställer ett språktest, använder case-beskrivningar eller bedömer språk under en intervju.

Författare: Pernilla Johansson, Maria Löfdahl & Sofia Tingsell
Utgivningsår: 2024

För att få ett arbete i vården och andra arbeten i offentlig sektor krävs ofta att man klarar en språkbedömning. Varför görs sådana bedömningar? Vad behöver man kunna för att kunna ”tillräckligt mycket svenska”? Hur kan man göra bra bedömningar av språk – ska man ha digitala tester, eller kan man bedöma språket i den vanliga rekryteringsprocessen? Och vad gör man när rekryteringsbehovet är stort och språkkunskaperna kanske lite mindre?

Den här vägledningen från Isof försöker besvara de här frågorna med hjälp av exempel från några svenska kommuners arbete och kunskap från forskning om språkbedömning. Den vänder sig till politiker som är ansvariga för beslut om språkkrav för anställning inom
offentlig sektor, till rekryterande personal och till chefer som arbetar med flerspråkiga grupper.

Exemplen i den här vägledningen är hämtade från vård- och omsorgsfältet, men med vissa anpassningar bör vägledningen också vara till hjälp inom andra områden.