Språk på webben 2022

– flerspråkig information på kommunernas webbplatser

Omslag till rapporten "Språk på webben 2022", där en grå Sverigekarta ligger på en bakgrund av namen på Sveriges alla kommuner.

Har du tänkt på den lilla jordgloben uppe i högra hörnet på din kommuns webbplats? Eller den lilla fliken där det står meänkieli?

Inte? Du är inte ensam – många kommuner har inte heller gjort det. Men allt fler gör det! Det är ett av många resultat i rapporten Språk på webben 2022 – flerspråkig information på kommunernas webbplatser.

Författare: Tijana Perišić och Linnéa Backvall
Utgivningsår: 2024

I rapporten Språk på webben 2022 – flerspråkig information på kommunernas webbplatser presenteras resultaten från Isofs kartläggning av flerspråkig information på svenska kommuners webbplatser som gjordes 2022. Resultaten jämförs med resultat från två tidigare kartläggningar: 2012 och 2017.

Förutom en minskning av svenskt teckenspråk pekar resultaten på en ökning av flerspråkig information på kommuners webbplatser. Rapporten ger även en inblick i samspelet mellan språk och ett föränderligt samhälle.

Kartläggningarna är en del av Isofs arbete med att bevaka och följa utvecklingen av olika språk i Sverige. De belyser flera frågor kring den flerspråkiga tillgängligheten i offentlig verksamhet i Sverige.