Kieliviesti

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli.

Nummer 1/2022.

I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker.

kieliviesti kommer ut två gånger per år. Den publiceras som webbsidor och som pdf här på isof.se. Tidskriften skickas även ut till prenumeranter med e-post.