Språkval och internationalisering

Svenskans och engelskans roll inom forskning och högre utbildning

omslag

Hur stark är engelskans ställning på svenska universitet och högskolor? I rapporten Språkval och internationalisering presenteras en uppföljande undersökning i frågan. Resultaten visar att användningen av engelska på svenska lärosäten har fortsatt att öka. Ökningen är särskilt stor inom humaniora och teologi, där svenskan tidigare varit det dominerande språket.

Författare: Hans Malmström och Diane Pecorari
Utgivningsår: 2022
Serie: Rapporter från Språkrådet

Engelskans landvinningar i förhållande till svenskan var en av de mest uttalade drivkrafterna bakom språklagen (SFS 2009:600). I diskussionen om språklagen var högre utbildning och forskning det samhällsområde där engelskans dominans ansågs ha nått längst.

Rapporten Språkval och internationalisering innehåller resultaten från en undersökning av svenska lärosätens undervisnings och publiceringsspråk. Undersökningen är en uppföljning av en liknande studie som gjordes 2010. Resultaten visar att användningen av engelska på svenska lärosäten har fortsatt att öka sedan 2010. Ökningen har varit särskilt stor inom humaniora och teologi, där svenska tidigare var det dominerande undervisningsspråket. Tendensen är den samma när det gäller publiceringsspråk.

Andelen doktorsavhandlingar och artiklar skrivna på engelska har länge varit mycket hög inom discipliner som naturvetenskap och teknik; numera skrivs också en kraftigt ökande andel av forskningstexterna inom humaniora och samhällsvetenskap på engelska.