Barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden – en juridisk kartläggning

bokomslag

Hur kan teckenspråkiga barn och ungdomar i Norden använda och utveckla sitt språk? Vilka lagar och förordningar stöttar eller hindrar deras tillgång till teckenspråk? Det är frågor som tas upp i rapporten ”Barns och ungas tillgång till teckenspråk i Norden – en juridisk kartläggning”.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Språkrådet och Nordiska teckenspråksnätverket med medel från Nordiska ministerrådet.

Författare: Richard Sahlin
Utgivningsår: 2021

Nordiska teckenspråksnätverket, som Språkrådet ingår i, har tagit fram en rapport som beskriver hur lag i de nordiska länderna påverkar barn och ungas tillgång till teckenspråk.

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i hela världen för alla barn. Men hur är det för teckenspråkiga barn? På vilket sätt tar den nordiska lagstiftningen upp teckenspråkiga barns rättigheter?

Richard Sahlin, docent i offentlig rätt, fick under hösten 2020 i uppdrag att göra en sammanställning av vilka lagar och förordningar stöttar eller hindrar teckenspråkiga barn och ungas tillgång till teckenspråk. 

Kartläggningen fokuserade på sju lagstiftningsområden: grundlagsstiftning, språklagstiftning, familjelagstiftning, skollagstiftning, fritids- och tolklagstiftning, diskriminerings­lagstiftning och medielagstiftning. Dessa områden har valts ut som särskilt viktiga för barns och ungas tillgång till teckenspråk.

I rapporten beskriver Richard Sahlin hur internationella konventioner – som funktionsrättskonventionen, minoritetskonventionerna och barnkonventionen –  har inkorporerats i de nordiska länderna och gör en analys av ländernas lagstiftning. Därefter pekar han på områden där lagskyddet behöver stärkas.

Materialet kan användas som underlag i det språkpolitiska arbete för att förbättra barn och ungas möjligheter att lära sig, utveckla och använda teckenspråk i Norden.

Projektet finansierades genom en projektanställning vid Språkrådet och med medel från Nordiska ministerrådet.