Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 13.1: Ortnamnen i Stångenäs härad. Bebyggelsenamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län 13.1: Ortnamnen i Stångenäs härad. Bebyggelsenamn

Bok nummer 13.1 i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län handlar om bebyggelsenamn i Stångenäs härad.

Boken behandlar bebyggelsenamn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun (utom Skaftö). I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor.

Naturnamnen i Stångenäs härad behandlas i bok nummer 13.2.

Författare: Catarina Röjder, Hugo Karlsson och Roger Wadström
Utgivningsår: 2021
Serie: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB)