Kieliviesti

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli.

I tidskriften publiceras term- och översättnings­rekommendationer samt artiklar om aktuell finsk språkvård och om finskans utveckling i allmänhet. Vi informerar också om nyutkommen språkvårdslitteratur och om ordböcker.

Kieliviesti utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspriset är 200 kronor i Sverige och 280 kronor till utlandet.

Senaste numret

Här hittar du en kort, svenskspråkig sammanfattning om innehållet i de senaste numren.