Språklagen och medborgaren

Språklagen och medborgaren

Rapporten Språklagen och medborgaren gavs ut i samband med att språklagen funnits i tio år (år 2019). Den handlar om språklagens betydelse och medborgarnas förståelse av den, baserat på en analys av mejl från medborgare till myndigheter.

Undersökningen är ett led i Isofs uppdrag att följa upp språklagen.

Författare: Jennie Spetz
Utgivningsår: 2019

Språklagen (SFS 2009:600) trädde i kraft 2009, och innebar bland annat att svenska språket fick officiell status som Sveriges huvudspråk. Lagen vänder sig till offentliga institutioner, med generella bestämmelser om myndigheternas språkval och språk­användning, men i slutänden är det medborgarna som ska ha nytta av lagen. Medborgarnas för­ståelse av språklagen är därför ett viktigt ­perspektiv. Men hur uppfattar ­medborgarna språklagen? Och var finns utmaningarna när det gäller språklagens implementering?

Den här rapportens två undersökningar undersöker språklagen på djupet. I den första undersökningen görs en analys av språklagen utifrån ett juridiskt perspektiv och mot bakgrund av ramlagsstiftningsbegreppet generellt. Den andra undersökningen är en analys av mejl från medborgare till myndigheter, där språklagen eller dess rättsområden aktualiseras.