Med blick på modersmålet

Med blick på modersmålet

Hörande barn med döva föräldrar växer upp med det svenska teckenspråket, men när de kommer upp i skolåldern har de begränsade möjligheter att utveckla sitt modersmål.

Författare: Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2019

Denna rapport visar att döva föräldrar önskar att deras hörande barn ska få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i skolan.

Statistiken visar däremot att hörande barn till döva får modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i mindre utsträckning än barn som talar andra språk. Ett skäl till det kan vara att behovet inte har identifierats. Kunskapen om hörande teckenspråkiga barns situation är fortfarande liten. Andra skäl är att kommunen inte erbjuder modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk, att barnen inte vill delta eller att föräldrarna är missnöjda med kvaliteten på undervisningen.

Liksom för andra flerspråkiga barn kan djupare språkkunskaper i modersmålet bidra till skolframgång även för hörande barn till döva. Genom att barnen utvecklar sina språkkunskaper i svenskt teckenspråk får de bättre möjligheter att uttrycka tankar och lära sig nya saker.