Med blick på modersmålet

Med blick på modersmålet

Hörande barn med döva föräldrar växer upp med det svenska teckenspråket, men när de kommer upp i skolåldern har de begränsade möjligheter att utveckla sitt modersmål.

Denna rapport visar att döva föräldrar önskar att deras hörande barn ska få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i skolan.

Statistiken visar däremot att hörande barn till döva får modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i mindre utsträckning än barn som talar andra språk. Ett skäl till det kan vara att behovet inte har identifierats.

Författare: Tommy Lyxell
Utgivningsår: 2019

Kunskapen om hörande teckenspråkiga barns situation är fortfarande liten. Andra skäl är att kommunen inte erbjuder modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk, att barnen inte vill delta eller att föräldrarna är missnöjda med kvaliteten på undervisningen.

Liksom för andra flerspråkiga barn kan djupare språkkunskaper i modersmålet bidra till skolframgång även för hörande barn till döva. Genom att barnen utvecklar sina språkkunskaper i svenskt teckenspråk får de bättre möjligheter att uttrycka tankar och lära sig nya saker.