Ortnamnen i Värmlands län 17: Register 2. Huvudleder

Ortnamnen i Värmlands län 17: Register 2. Huvudleder

Ortnamnen i Värmlands län del 17. Register 2. Huvudleder.

Denna volym innehåller ett register över de huvudleder som ingår i namn i Ortnamnen i Värmlands län del 1–15. Exempel på huvudleder är dalen i Fryksdalen, by i Torsby, gärdet i Långgärdet och skär i Skär i mosse.

Huvudlederna redovisas i alfabetisk ordning med hänvisning till namn i vilka de förekommer inklusive volym och sida där namnet
behandlas. Utöver uppslagsformernas huvudleder har också i vissa
fall huvudleder i namn som förekommer i variantformer och äldre
belägg tagits med.

Författare: Birgit Falck-Kjällquist
Utgivningsår: 2018
Serie: Sveriges ortnamn