Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Rapporten Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser undersöker i vilken utsträckning svenska myndigheter har information på teckenspråk på sin webbplats. Undersökningen gjordes år 2015 och är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2010. Då gjordes en första kartläggning av teckenspråkig information på webbplatser i syfte att följa upp utvecklingen för flerspråkig webbtillgänglighet.

Författare: Sebastian Embacher
Utgivningsår: 2017