Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Teckenspråkig information på myndigheters webbplatser

Rapporten är en uppföljning av en tidigare undersökning från 2010 om teckenspråkig information på myndigheters webbplatser.

Författare: Sebastian Embacher
Utgivningsår: 2017