Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare.

Boken undersöker kulturhistoriska museer som samhällsinstitution och hur de i sitt samlande och sina utställningar synliggör alla medborgare och all kultur.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa från Isof. Du hittar boken på bibliotek eller via bokhandlar.

Författare: Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg
Utgivningsår: 2016
Förlag: Nordic Academic Press

Speglar våra museer alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del? Den frågan ställs i boken ”Älskade museum – svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare”.

Boken undersöker kulturhistoriska museer som samhällsinstitution och hur de i sitt samlande och sina utställningar synliggör alla medborgare och all kultur. Författarna Charlotte Hyltén-Cavallius från Institutet för språk och folkminnen och Fredrik Svanberg från Statens historiska museer har tagit del av aktuell forskning, undersökt utställningar, intervjuat museipersonal och följt diskussioner i internetforum.

Hitta på bibliotek

Libris.kb.se: Älskade museum (bok) Länk till annan webbplats.

Libris.kb.se: Älskade museum (e-bok) Länk till annan webbplats.