Älskade museum

Svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare.

Boken undersöker kulturhistoriska museer som samhällsinstitution och hur de i sitt samlande och sina utställningar synliggör alla medborgare och all kultur.

Boken ges ut av förlag och går inte att beställa från Isof.

Författare: Charlotte Hyltén-Cavallius, Fredrik Svanberg
Utgivningsår: 2016
Förlag: Nordic Academic Press

Speglar våra museer alla medborgare och all kultur i Sverige eller bara en del? Den frågan ställs i boken ”Älskade museum – svenska kulturhistoriska museer som kulturproducenter och samhällsbyggare”.

Boken undersöker kulturhistoriska museer som samhällsinstitution och hur de i sitt samlande och sina utställningar synliggör alla medborgare och all kultur. Författarna Charlotte Hyltén-Cavallius från Institutet för språk och folkminnen och Fredrik Svanberg från Statens historiska museer har tagit del av aktuell forskning, undersökt utställningar, intervjuat museipersonal och följt diskussioner i internetforum.

Hitta på bibliotek

Libris.kb.se: Älskade museum (bok) Länk till annan webbplats.

Libris.kb.se: Älskade museum (e-bok) Länk till annan webbplats.