Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län 13.2: Ortnamnen i Stångenäs härad. Naturnamn

Ortnamnen i Göteborg och Bohus län: Ortnamnen i Stångenäs härad. Naturnamn

Bok nummer 13.2 i serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län handlar om naturnamnen i Stångenäs härad.

Författare: Birgit Falck-Kjällquist
Utgivningsår: 2015
Serie: Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) Öppnas i nytt fönster.

Det naturområde som i dag är Lysekils kommun är i fokus i boken Ortnamnen i Stångenäs. Boken innehåller namn på allt det som inte är bebyggelse, som sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, åkrar och ängar. Namnen berättar om den lilla människan – hur man levde och brukade jorden, hur man fiskade och var man lät djuren beta.

Boken bygger till stor del på ett unikt arkivmaterial som finns insamlat på Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Boken innehåller även ett stort antal dialektala ord liksom personnamn och kulturhistoriska upplysningar.