Kielikuvat – Markku Huovilan piirrokset Kieliviestiin

Kielikuvat – Markku Huovilan piirrokset Kieliviestiin

Samtliga illustrationer ur Kieliviesti från åren 2001–2014.

Utgivningsår: 2015

År 2015 fyller den sverigefinska språkvården 40 år och tidskriften Kieliviesti 35 år. För att fira jubileumsåret publiceras samtliga illustrationer ur Kieliviesti från åren 2001–2014 i boken Kielikuvat.