Register över visor och ramsor från norra Södermanland

Register över visor och ramsor från norra Södermanland

Gustaf Ericssons vissamling (upptecknade 1860-1890 i Åkers och Rekarne härader) har i denna publikation uppordnats och förtecknats efter visornas typ.

Författare: Katarina Hammarström
Utgivningsår: 2014

På Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala förvaras en mycket omfattande vissamling, insamlad av Gustaf Ericsson, bosatt i Härad utanför Strängnäs. Ericsson, som var torpare och en man av folket, gjorde sina uppteckningar åt bland annat Södermanlands fornminnesförening. Samlingen torde vara en av de största vissamlingarna i landet.

Nu är denna samling uppordnad, och en förteckning – upplagd efter visornas typ – är gjord av arkivarien och visforskaren Katarina Hammarström för Isofs räkning.

Förteckningen omfattar också de visuppteckningar av Ericsson som förvaras i Nordiska museets arkiv samt i Vitterhetsakademiens arkiv. I boken finns också en inledning om Gustaf Ericssons märkvärdiga gärning som vissamlare, skriven av Katarina Hammarström.