Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv

En bok om människors vardagliga förhållningssätt till naturen i vår egen tid.

Författare: Lina Midholm och Katarina Saltzman (red.)
Utgivningsår: 2014

I Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur.

Boken utgår från ett rikt och mångsidigt material som har samlats in över hela Sverige genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten.

Boken innehåller ett trettiotal artiklar som varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. De många rösterna ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen och berör frågor som: Vad är natur? Var finns den? Vad gör vi där?

Boken ges ut i samarbete mellan Isof och Folklivsarkivet vid Lunds universitet.