Dialektutjämning i Västsverige

Dialektutjämning i Västsverige

En bok om och i sådana fall hur göteborgskan har påverkat de traditionella dialekterna i Västergötland och södra Bohuslän.

Författare: Jenny Nilsson, Margareta Svahn
Utgivningsår: 2014

Allt färre människor i Sverige talar dialekt. Det beror främst på att dialekterna jämnats ut och allt mer kommit att likna standardsvenskan. I större städers omnejd är det också tydligt att drag, som tidigare betraktats som urbana, sprider sig. Inte minst har detta sagts gälla i Göteborgs närmaste omgivning. I boken Dialektutjämning i Västsverige, som är en slutrapport från ett större forskningsprojekt, ställs frågan hur det ser ut lite längre bort i den västsvenska regionen och språket på ett antal orter 45–130 km från Göteborg undersöks. Sprider sig göteborgskan dit också eller står sig den traditionella dialekten starkare där?

I boken beskrivs hur västsvenska dialekter har förändrats sedan mitten av 1900-talet och hur dagens dialektsituation kan karaktäriseras. Dessutom undersöks processerna för språkförändring i två områden som ligger på samma avstånd från Göteborg men som har haft traditionellt olika dialektsystem – Västergötland och södra Bohuslän. Eftersom språklig förändring föregås av språklig variation läggs stor vikt vid att söka förklaringar till sådan variation, dels på en övergripande samhällsnivå, dels i det enskilda samtalet.

Avslutningsvis problematiseras begreppet dialekt och författarna diskuterar hur termen kan användas om olika språkliga varieteter i ett samhälle som genomgått stora språkliga förändringar det senaste århundradet.